Home  |  About this Journal  |  Authors  |  Referees  |  Editors  |  Contact us  |  中文版
Atomic and Molecular Structure and Spectroscopy Contents   Vol.40, No.1, 2023      

Analysis of the effect of oxygen atoms on the surface of CVD diamond coatings based on first principles--Yang Tian, Peng Xin-Ying, Jian Xiao-Gang, Hu Ji-Bo and Yin Ming-Rui [147]

Theoretical calculation of the anisotropic optical properties of poly-methyl methacrylate and polycarbonate--Niu Zhen-Wei, He Rong, Zhu Wen-Kun, Yuan Chang-Ying, Tang Mei, Ge Ni-Na, Diao Rui-Min and Wu Xiao-Gang [110]

Application of molecular dynamics simulation and Raman spectroscopy to study the hydration phenomena of calcium, magnesium and chloride ions--Qiao Meng-Dan, Li Fei, Wang Mei-Ling, Zhu Han-Yu, Zhang Yu and Yuan Jun-Sheng [139]

Spin transport through [(Ge5)Fe]∞/4-membered ring-diblock molecules/[(Ge5)Fe]∞ junctions--Wang Huan, Lv Hai-Chao, Zhang Qiang, Liu Xiao-Jie and Haitao Yin [73]

Calculation of adsorption performance Mn doped with MoS2 to dissolved gases in oil based on the first-principle--Li Ya-Sha, Liu Qing-Dong, Xia Yu, Hu Huo-Ran, Li Guang-Zhu and Liu Shi-Chong [97]

The effect of hydrogen on oxygen migration during aluminum anodization: a first-principles study.--Tan Xin,An Ze-Yu,Xu Ping-Ping,Ren Yuan and Sun Shi-Yang [86]

Oxidation Reactions of CO by N2O on ThO2+/0/- Clusters: The Effect of Charge States of ThO2--Xia Chan-Juan, Shi Jin-Hao, Zhang Hui-Zi, Li Da-Wu and Yue Guang-Hui [75]

Cluster and Nanostructure
Plasmas and Atomic and Molecular Collisions
Atomic and Molecular Physics under Extreme Condition
Quantum Optics and Quantum Information
Interdisciplinary Subject with Atomic and Molecular Physics

First-principles calculations on electronic structures and mechanical properties of TiCrTaV alloys with BCC structures--Ru Jin-Dou, Ma Rui, Wan Ming-Pan and Xie Quan [90]

Investigation on Electronic States as well as Magnetic Properties of the MnGa Alloy under Stress--Lu Qing-Mei, Zhang Fei-Peng, Fang Hui, Li Hong-Fei, Liu Wei-Qiang, Zhang Dong-Tao and Yue Ming [65]

Study on electronic structure and optical properties of C-Al doped GaN by GGA + U method--Wang Xiao-Dong, Pan Duo-Qiao, Liu Li-Zhi, Liu Ji-Bo, Ma Lei, Liu Chen-Xi, Pang Guo-Wang, Shi Lei-Qian, Zhang Li-Li, Lei Bo-Cheng, Zhao Xu-Cai and Huang Yi-Neng [82]

First principles calculation of electronic structure and Raman spectra of monolayer MoSe2 under biaxial strain--Zhang Yi-Ning, Feng Jin-Jiao and Zhong Zhi-Qiang [73]

First-principle calculation of AgSnO2 contact materials under Ni-S co-doped--Cheng Si-Yuan, Liu Wen-Tao and Zhu Jian-Guo [71]

First-principles calculations: Properties of lithium manganate doped with transition metals Fe and Co--Lu Yuan, Wang Ji-Fen and Xie Hua-Qing [87]

First-principles calculation of transition metal (Ni)-doped ZnV2O4--Liu Xing-Wang and Luo Jiao-Lian [79]

Search by Issue
 Volume: 
 Issue:      

Search by Keywords
   Search 
by keyword  
from   to 

Notices

You are the 77089 visitor.

Copyright @ 2007Editorial Office of Journal of Atomic and Molecular Physics
Address: Institute of Atomic and Molecular Physics, Sichuan University  Postcode: Chengdu 610065
Tel:QQ: 3094757965  Fax:  E-mail: jamp@scu.edu.cn
Beijing E-Tiller Co., Ltd.